Plan- og bygningsetatens nyhetsbrev

I dette nyhetsbrevet finner du tørre fakta om saksbehandlingen i Oslos plan- og byggesaker: Endringer i rutiner, i veiledere og i praksis, og nyheter om digitale forbedringer i våre innsynsløsninger og byggesøknader.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp